tajemnica adwokacka

Czym jest tajemnica adwokacka?

Czy wyobrażacie sobie sytuację, że zapłaciliście adwokatowi za powadzenie sprawy waszej córki, syna lub innego bliskiego członka rodziny, a następnie przychodząc do kancelarii, nie dostaliście żadnej informacji, o tym, jak sprawa postępuje? Nie? No to jesteście w błędzie i to grubym, ponieważ adwokat nie musi, ba, nie może wam udzielić żadnych informacji. Chyba że taką zgodę otrzyma na piśmie. Obowiązuje go bowiem tajemnica adwokacka, która została spisana w kodeksie etyki i brzmi następująco: „Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych”.

Gwarancja dla klienta

Możemy powiedzieć, że tajemnica adwokacka to nic innego jak swego rodzaju gwarancja dla klienta, że wszelkie informacje, a dodajmy, że bardzo często dotyczy to sfery prywatnej, nie zostaną ujawnione. Oczywiście nie ma żadnego problemu, aby klient sam dzielił się z rodzicami czy innymi osobami, jak postępuje jego sprawa, ale jeśli nie chce tego robić, to nikt go do tego nie zmusi. Na pewno, jeśli sprawa jest prowadzona przez profesjonalnego adwokata, on tych informacji nie ujawni. Wyjątkiem może być złożenie przez klienta pisemnej zgody na to, aby odpowiednie informacje w razie zainteresowania o postępach w sprawie informować.