ETYKA ADWOKATA

ETYKA ADWOKATA

najlepszy prawnik etyka

Czy wiedziałeś, że zawód adwokata jest obwarowany szeregiem norm, nie tylko prawnych, ale także związanych z etyką? Istnieje cały zbiór takich zasad, który nazywa się Kodeksem Etyki Adwokackiej. To dzięki niemu możemy mieć pewność, że nasz prawnik będzie postępował właściwie i honorowo oraz dbał o nasze interesy. Warto, więc zapoznać się z ogólnymi zasadami etyki adwokackiej, szczególnie tymi dotyczącymi relacji z klientem.

Zawód: adwokat

Kodeks etyki adwokackiej określa szereg zasad etycznych związanych z wykonaniem zawodu, oto niektóre z nich. Zobowiązuje do przestrzegania ogólnych norm etycznych i poszanowania godności wykonywanego zawodu. A także określa cel podejmowanych działań, jako ochronę interesów klienta. W czasie ich wykonywania adwokat może korzystać z pełnej swobody i niezależności, jednak nie wolno mu przekroczyć granic prawidłowego reprezentowania klienta. Ponadto powinien działać według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. Dodatkowo jego obowiązkiem jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Adwokat nie może świadomie przekazywać nieprawdziwych informacji przed sądem i udzielać pomocy prawnej dla działań niezgodnych z prawem.

Adwokaci mają zagwarantowaną wolność słowa, jednak obowiązują ich formalne zasady formułowania pism i korespondencji, a ich wystąpienia przed sądem muszą licować z powagą urzędu. Kodeks również określa to, kiedy adwokat nie może reprezentować danego klienta. Dzieje się tak w wypadku, gdy wcześniej udzielił pomocy prawnej przeciwnej stronie w powiązanej sprawie, gdy brał udział w bieżącej sprawie wykonując funkcję publiczną lub gdy osoba, przeciw której ma prowadzić sprawę jest jego klientem (choćby w innej sprawie).

Co ważne, adwokat ma obowiązek poinformować klienta o wysokości honorarium lub sposobie jej wyliczenia. Tak, więc widzimy, że zawód adwokata obwarowany jest szeregiem norm etycznych. Adwokaci Pruszków doskonale znają swoje powinności oraz dbają o powierzone im sprawy i interes klienta.