ADWOKAT? BEZ OBAWY

najlepszy adwokat Pruszków – Firma – potrzebny adwokat , zapraszamy

 

ADWOKAT? BEZ OBAWY

Prowadzenie firmy ryzykowne ?

Prowadzenie firmy to szereg przedsięwzięć biznesowych oraz inwestycyjnych. Często posiadanie przedsiębiorstwa wiąże się z podejmowaniem ryzyka, które może narazić przedsiębiorcę na kłopoty związane z niedotrzymaniem terminów, płatności lub nieprawidłowe wykonanie usług.
Działa to również w drugą stronę, otóż kontrahenci często także nie wywiązują się z umów, płacenia.

Potrzebny prawnik ?

W tej sytuacji dochodzi do różnorakich sporów. W tej sytuacji potrzebny jest prawnik adwokat, który stanie się doradcą, reprezentantem oraz negocjatorem. Każda firma powinna mieć opiekę prawnika. Firmy opierają się głównie na prawie spółek handlowych, jest to prawo gospodarcze i handlowe. Fachowa obsługa prawna przedsiębiorstw i korporacji to jedna z wielu usług, jakie świadczą najlepszy adwokat Pruszków.
Oferowane jest m.in.: udzielanie porad i konsultacji prawnych, tworzenie umów spółek, negocjowanie umów i ugód, wydawanie opinii prawnych, prowadzenie sądowych oraz nie sadowych czynności egzekucyjnych z tytułu wierzytelności przedsiębiorcy, reprezentacja przedsiębiorców na każdym etapie postępowań.  Firma oznacza także zatrudnianie pracowników i związane z tym obowiązki wobec nich.

Adwokaci prowadzą obsługę prawną z zakresu prawa pracy

*analizę wszelkich zagadnień pracowniczych
*przygotowywanie umów o pracę
*umów cywilnoprawnych
*tworzenie wszelkich regulaminów
*statutów
*negocjacje z pracownikami oraz związkami zawodowymi.

Prawnicy sprawujący opiekę nad firmą, prowadzą ponadto sprawy ubezpieczeń społecznych: emerytury, renty, składki.
Główną pomocą jest także reprezentacja firmy we wszystkich etapach postępowania w zakresie sporów o wynagrodzeń, umów o pracę, przywrócenia do pracy, rozwiązania umowy o pracę, odszkodowań, odpraw i wszelkich innych sporów istniejących w stosunkach pracodawca – pracownik.

Każda firma powinna mieć prawnika.
To gwarancja ochrony interesów prawnych w najważniejszych kwestiach dla właścicieli spółek, korporacji i osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednym słowem dla wszystkich.